Model : L-149

ชั้นวางแก้วและจาน 3 ชั้น
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
มีประตูเปิด-ปิด
ชั้นวางทำจากเหล็ก
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า


  Model : L-150

ชั้นวางแก้วและจาน 3 ชั้น
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
ชั้นวางทำจากอะคริลิค หนา 5 mm
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า       
  Model : L-151

ชั้นวางแก้วและจาน 3 ชั้น
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
มีประตูเปิด-ปิด
ชั้นวางทำจากเหล็ก
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

  Model : L-152

ชั้นวางแก้วและจาน 2 ชั้น
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
มีประตูเปิด-ปิด
ชั้นวางหุ้มด้วยหนังเทียม
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า


       

 

โรงงานผู้ผลิต และจำหน่าย
โต๊ะจากถัง 200 ลิตร, เก้าอี้ถังน้ำมัน, เก้าอี้จากถังสี, ชุดรับแขกจากถัง 200 ลิตร,
ชั้นวางของจากถัง 200 ลิตร,อ่างล่างมือจากถัง 200 ลิตร, เตาย่างจากถัง 200 ลิตร,
เฟอร์นอเจอร์จากถัง 200 ลิตร
, โซฟาถังน้ำมัน