Model : L-141

ชั้นเก็บเครื่องมือ
มีทั้งหมด 3 ชั้น
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

  Model : L-142

ชั้นเก็บเครื่องมือ
มีทั้งหมด 3 ด้าน
หมุนได้ 360 องศา
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
ฐานเป็นล้อ เข็นเคลื่อนย้ายได้
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม,
สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

 
         
  Model : L-143

ชั้นเก็บเครื่องมือ
มีทั้งหมด 3 ชั้น
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

  Model : L-144

ถังขยะ
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขนาด 57 x 89 CM.
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม,
สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

 

 
         
  Model : L-145

โต๊ะวางของ
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขาโต๊ะทำจากเหล็ก
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

  Model : L-146

เตาย่าง
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม,
สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

 
         
  Model : L-147

เตาย่างแบบมีฝาปิด
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขาตั้งทำจากเหล็ก
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม, สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

  Model : L-148

เตาย่างแบบผ่าครึ่ง
ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
ขาตั้งทำจากเหล็ก
พ่นด้วยสีฝุ่น (powder coating)
มีให้เลือก 5 สี สีเหลืองอมส้ม,
สีเทา, สีขาว, สีดำ, สีฟ้า

 
         

 

โรงงานผู้ผลิต และจำหน่าย
โต๊ะจากถัง 200 ลิตร, เก้าอี้ถังน้ำมัน, เก้าอี้จากถังสี, ชุดรับแขกจากถัง 200 ลิตร,
ชั้นวางของจากถัง 200 ลิตร,อ่างล่างมือจากถัง 200 ลิตร, เตาย่างจากถัง 200 ลิตร,
เฟอร์นอเจอร์จากถัง 200 ลิตร,
โซฟาถังน้ำมัน